ALGI YÖNETİMİ

03-05-2018 00:10    3

Algı yönetimi belirli bir ürünü veya hizmeti, kitlelere ulaştırabilmek, tanıtabilmek ve benimsetebilmek için kullanılan en temel yöntemlerden biridir. Medya sektöründe marka ve tüketici arasında doğru mesajlar kullanarak iletişim kurabilmek çok önemlidir. İletişim doğru şekilde sağlanırsa algı yönetimi kaçınılmazdır.

ALGI YÖNETİMİNDE NELER YAPIYORUZ ?

1- Doğru kavramlar , doğru mesaj ..
Markanızın hedef kitlesinin algısını yönetebilmek için öncelikli olarak yaptığımız, aktarılacak her mesajın doğruluğunu kabul ettirmektir. Bunun için markanızın kurum ve amaç politikası doğrultusunda mesajlar oluştururuz. Bu mesajlar tüketicide markaya sahip olma ve sadık olma duygusu oluşturmak üzere kurgulanır.

2- Hedef kitlenizin detaylı analizini yaparız
Bir fikir, hizmet veya ürün ne kadar iyi olursa olsun, bunları kullanacak kitlenin duygu ve düşüncelerine, satın alma eğilimlerine uygun olarak konumlandırılmadıysa , başarılı olma şansınız yoktur. Kobimedya, markanıza uygun hedef kitlenizi belirler ve sosya-kültürel özelliklerine göre, uygun iç görüler oluşturarak hedef kitlede marka sempatisi ve bilinirliği oluşturacak stratejiler uygular.

3- Açık,net ve nokta atışı sağlayacak mesajları yaratırız
İnsan algısı seçicidir ve yapılan bilimsel araştırmalar insanların gözlerine karmaşık gelen mesajları algılamayı tercih etmediğini göstermektedir. Gün içerisinde binlerce marka mesajına maruz kalmaktayız. Kobimedya olarak amacımız , binler arasında farkedilmenizi sağlamaktır. Bunun için insanların algısına seslenmek, algıyı yönetebilmek adına çok önemlidir. Markanız ile ilgili verilen her mesaj nokta atışı bir etki bırakmak zorundadır. Bu sebeple sizi çok net anlatan, sade ve açık mesajları kullanırız.

4- Görsel algıyı yönetiriz
Görsel unsurların yazılı unsurları yendiği bir çağda yaşıyoruz. Görsel algının yönetimi genel algının yönetiminde çok önemlidir. Bu sebeple kullanılan her bir öğe kurumun kişiliğini yansıtacak, uyumlu ve göze hitap edecek şekilde kurgulanmalıdır. Bunu bazen yalnızca bir renk ve marka logosu kullanarak bile sağlayabiliriz. Önemli olan hedef kitlenin algısını markanızın kişiliğine uygun olarak yönetebilmektir.


Etiketler: